Budući projekti

Vrapče

Lokacija: Skijaški brijeg, Vrapče, Zagreb 

Površina naselja: 13.839,70 m2
11 zgrada, 49 stanova, 49 garaža, 49 parkirališta
Nova ulica i objekti imaju lokacijsku dozvolu

Lokacija objekta